Υπεύθυνος ποιότητας και διαχείρισης πιστοποιήσεων

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Προγραμμάτων:

  • MICROSOFT OFFICE

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Ικανότητα επικοινωνίας
  • Οργανωτική συμπεριφορά
  • Γρήγορη αντίληψη
  • Ομαδικό πνεύμα
  • Δίπλωμα οδήγησης και δυνατότητα οδήγησης

ΓΛΩΣΣΕΣ

  • Αγγλικά

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

  • Δεν είναι απαραίτητη η προϋπηρεσία, όμως προϋπηρεσία σε εταιρεία γραφικών τεχνών θα εκτιμηθεί θετικά.

Προϊον υπεύθυνου ποιότητας και διαχείρισης πιστοποιήσεων:

Να παρακολουθεί το σύστημα διαχείρησης ποιότητας και προετοιμάζει το σύστημα για τους τακτικούς ελέγχους από τον φορέα πιστοποίησης (θα γίνει σχετική εκπαίδευση). Να υλοποιεί όλες τις απαραίτητες διεργασίες και διαδιακασίες που απαιτεί το σύστημα διαχείρισης ποιότητας σε αυθημερόν και εβδομαδιαία βάση. Να πραγματοποιεί τους ελέγχους και σημαίνει τα υλικά (πρώτες ύλες και έτοιμα προϊόντα), όπως ορίζει η σχετική διαδικασία και Οδηγία Εργασίας. Να επιβλέπει και να εξασφαλίζει την ορθή λειτουργία και εφαρμογή του συστήματος από όλα τα τμήματα και να ενημερώνει την διοίκηση για τυχόν αστοχίες.

Αποστολή βιογραφικού

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Παρακαλούμε στο βιογραφικό που θα στείλετε, μεταξύ άλλων να αναφέρετε φύλο, ηλικία, δήμο/περιοχή κατοικίας (όχι απαραίτητα διεύθυνση, οικογενειακή κατάσταση).
Invalid Input
Δέχεστε ότι τα προσωπικά δεδομένα που μας στέλνετε καθώς και τα επισυναπτόμενα έγγραφα θα αποθηκεύονται και θα διατηρούνται στο αρχείο μας ώστε να μπορουμε να ανατρέξουμε σε αυτά και επικοινωνήσουμε μαζί σας. Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή, με ένα e-mail να ζητήσετε την διαγραφή τους. Συμφωνείτε ότι τα στοιχεία, προσωπικά δεδομένα και επισυναπτόμενα έγγραφα τα στείλατε με δική σας πρωτοβουλία και σε καμία περίπτωση δεν σας ζητήθηκαν από τρίτους ή από συνεργάτες μας, ή άτομα που δεν έχουν σχέση με την εταιρείας μας.