Υπεύθυνος επικοινωνιών και υλοποίησης εκροών

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Προγραμμάτων:

  • MICROSOFT OFFICE
  • Ικανότητες χειρισμού τηλεφωνικού κέντρου

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Ικανότητα επικοινωνίας
  • Οργανωτική συμπεριφορά
  • Γρήγορη αντίληψη
  • Ομαδικό πνεύμα
  • Δίπλωμα οδήγησης και δυνατότητα οδήγησης

ΓΛΩΣΣΕΣ

  • Αγγλικά

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

  • Απαραίτητη προϋπηρεσία (προϋπηρεσία σε εταιρεία γραφικών τεχνών θα εκτιμηθεί θετικά)

ΠΡΟΪΟΝ Υπεύθυνου επικοινωνιών και υλοποίησης εκροών (αρμοδιότητες):

Να εξασφαλίζει την σωστή διανομή εισερχόμενων επικοινωνιών προς το τυπογραφείο, και την ομαλή, έγκαιρη, και τακτική εκροή των επικοινωνιών από την εταιρεία προς τους πελάτες και υποψήφιους πελάτες με κάθε μέσο επικοινωνίας.

Αποστολή βιογραφικού

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Παρακαλούμε στο βιογραφικό που θα στείλετε, μεταξύ άλλων να αναφέρετε φύλο, ηλικία, δήμο/περιοχή κατοικίας (όχι απαραίτητα διεύθυνση, οικογενειακή κατάσταση).
Invalid Input
Δέχεστε ότι τα προσωπικά δεδομένα που μας στέλνετε καθώς και τα επισυναπτόμενα έγγραφα θα αποθηκεύονται και θα διατηρούνται στο αρχείο μας ώστε να μπορουμε να ανατρέξουμε σε αυτά και επικοινωνήσουμε μαζί σας. Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή, με ένα e-mail να ζητήσετε την διαγραφή τους. Συμφωνείτε ότι τα στοιχεία, προσωπικά δεδομένα και επισυναπτόμενα έγγραφα τα στείλατε με δική σας πρωτοβουλία και σε καμία περίπτωση δεν σας ζητήθηκαν από τρίτους ή από συνεργάτες μας, ή άτομα που δεν έχουν σχέση με την εταιρείας μας.