poiotita top 2

Ποιότητα

download iso

 

iso 1

Από το 2002 έως και σήμερα ακολουθούμε πιστά τις διεργασίες και διαδικασίες που προβλέπονται από το σύστημα ποιότητας ISO 9001 : 2000 & 2008 και λειτουργούμε κάτω από όλες τις νομότυπες απαιτήσεις της πολιτείας.

Η πολιτική της ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ για την Ποιότητα αποσκοπεί στο να προδιαγράψει το γενικό πλαίσιο λειτουργίας των στόχων ποιότητας που διαχειρίζονται μέσα από το Σύστημα Ποιότητας της εταιρείας, να δεσμευτεί για την πλήρη ικανοποίηση του πελάτη και να παρέχει το γενικό όραμα της εταιρείας, έτσι όπως εκφράζεται από την ανώτατη Διοίκηση.

ΟΡΑΜΑ - ΣΤΟΧΟΣ - ΜΕΣΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ

Το όραμα: Στο όραμα μας βλέπουμε μια εκτυπωτική μονάδα που είναι ανεξαρτητοποιημένη από καθετί που μπορεί να εμποδίσει την εξέλιξή της, με διευρυμένη γκάμα προϊόντων, να είναι η καλύτερη στoν τομέα της, και εμείς οι άνθρωποί της να μπορούμε να προμηθεύουμε τα προϊόντα της σε μια υγιή από οικονομικής και κοινωνικής άποψης αγορά.

Ο στόχος: Αποστολή μας είναι να τυπώνουμε τα έντυπα που μας ζητούν οι πελάτες μας, και να τους εξυπηρέτούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί ο πελάτης μας πρέπει να νιώθει σίγουρος ότι θα πάρει αυτό που θέλει στον χρόνο που το θέλει και στην καλύτερη σχέση αξίας τιμής ικανοποιώντας στο 100% τις απαιτήσεις του.

Το μέσο επίτευξης: Το μέσο για να επιτύχουμε τα παραπάνω είναι η αγάπη μας για την σύγχρονη τυπογραφία, η συνεχής αξιολόγηση της αγοράς και της θέσης μας σε αυτήν και η εμμονή μας για τη διατήρηση της ποιότητας των προϊόντων & των υπηρεσιών μας, μέσω της καθιέρωσης της δέσμευσης της Διοίκησης της εταιρείας για:

 • Την εφαρμογή και συνεχή βελτίωση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας βάσει του Προτύπου EN ISO 9001:2015 για την αποτελεσματική λειτουργία του οποίου, διατίθενται οι κατάλληλοι πόροι από πλευράς εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης και από πλευράς παροχής των κατάλληλων μέσων, διευκολύνσεων, μηχανολογικού εξοπλισμού και γενικότερης υποδομής.
 • Την τήρηση των αρχικών προδιαγραφών των πελατών και την παροχή εμπιστοσύνης στους πελάτες της εταιρείας για το ότι θα λάβουν το προϊόν ή την υπηρεσία που παρήγγειλαν στο χρόνο και στην ποιότητα που αρχικά προδιέγραψαν, χωρίς οι προαναφερόμενοι να χρειάζεται να παρεμβαίνουν ή να ασχολούνται με την εκάστοτε παραγγελία πέρα από τις υποχρεώσεις τους ως πελάτες. Κοινώς και κατά της καθημερινής ομιλούμενης «να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο».
 • Τη μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών της εταιρείας με σκοπό την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών για την ποιότητα.

Το γενικό πλαίσιο λειτουργίας των αντικειμενικών σκοπών καθορίζεται στο παρόν έγγραφο. Οι αντικειμενικοί στόχοι της εταιρείας συνίσταται σε:

 • Τήρηση του νομικού πλαισίου που διέπει τη δραστηριότητα της εταιρείας.
 • Ελάττωση των μη συμμορφώσεων που παρατηρούνται στην παραγωγική διεργασία.
 • Ελάττωση του χρόνου παραμονής μιας προς εκτέλεση παραγγελίας στους χώρους παραγωγής μέσω της κατάλληλης διαχείρισης των αποθεμάτων πρώτων υλών και της ευαισθητοποίησης του προσωπικού σε θέματα έγκαιρης και έγκυρης εξυπηρέτησης των πελατών.
 • Μέτρηση της γνώμης του πελάτη σχετικά με την ικανοποίησή του μέσω της χρήσης συγκεκριμένου τρόπου για τη συλλογή της γνώμης του (customer feedback).
 • Μείωση του λειτουργικού κόστους.
 • Βελτίωση του εργασιακού κλίματος μέσω της εφαρμογής κατάλληλων μεθόδων διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας.
 • Προστασία του περιβάλλοντος μέσω της χρήσης οικολογικών πρώτων υλών και κατάλληλης διαχείρισης των παραπροϊόντων της παραγωγικής διεργασίας κατά τρόπο που να περιορίζεται στο ελάχιστο η περαιτέρω υποβάθμιση του, και οι περαιτέρω ενέργειες που αφορούν την ανακύκλωση των χαρτιών και άλλων υλικών που δεν χρησιμοποιούνται.
 • Όπως επίσης δεσμεύεται για την ανασκόπηση της πολιτικής ποιότητας ανά έτος.

Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για την πιστή συμμόρφωση στην παρούσα Πολιτική και για την κοινοποίηση των αντικειμενικών σκοπών και στόχων σε όλους τους εργαζομένους.

one stop shop wh
Ηρώων Πολυτεχνείου 147 - Τ.Κ. 19200 - Ελευσίνα
210.55.44.965 - 210.55.47.841

Κατασκευή ιστοσελίδας Design Solution